slide
slide - copy
previous arrow
next arrow

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Riddersviks Fest & Kursgård AB (organisations nummer 559025-2655) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@riddersviksherrgard.se.

Hur använder vi personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att utföra våra tjänster och förbättra våra produkter och vår kvalitet genom att göra kundundersökningar och marknadsanalyser. Exempel på personuppgifter som vi använder är adressuppgifter för fakturering, telefon och e-postadress för kommunikation rörande bokningar samt e-postadress vid registrering till vårt nyhetsbrev.

Vi delar aldrig dina uppgifter med andra utom i de fall vi måste på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter heller aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som hanteras av tredje part, som tjänsteleverantör, användas endast för att kunna tillhandahålla tjänster till våra gäster.

Lagring

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Alla uppgifter lagras på servrar inom EU.

Dina rättigheter

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt lag. Du har bland annat rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av oss och i så fall få en kopia på dessa uppgifter samt information om behandlingen, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller elektroniskt överförda från oss. Vidare har du rätt att invända mot behandlingen och begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller önskar utöva någon av dina rättigheter såsom begäran av registerutdrag, rättning, radering och flytt av dina personuppgifter samt invändning och begränsning av vår behandling, är du välkommen att kontakta oss. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du inte givit samtycke därtill. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.